Trend czy fenomen? Rozwiązania w zakresie przepływu pracy i odchudzonej produkcji dokumentów

News

Napisany przez Barb Anselm, wiceprezes Centrum Innowacji dla Klientów im. Gila Hatcha w Xerox Corporation Mam wyjątkowy przywilej spotykania się z wieloma klientami w Gil Hatch Center for Customer Innovation i rozmawiania z nimi o tym, co jest ich głównym celem i jakie możliwości przewidują dla swojej firmy. W ciągu ostatnich kilku miesięcy interesujące było obserwowanie większej niż kiedykolwiek wcześniej liczby drukarni skoncentrowanych na przepływie pracy i odchudzonej produkcji dokumentów. W ciągu ostatnich kilku miesięcy nasiliła się dyskusja na temat przepływu pracy w produkcji, a przepływ pracy postrzegany jest jako szansa na rozwój działalności klienta i/lub obniżenie jego kosztów. Z moich rozmów z klientami zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i w środowiskach druku komercyjnego wynika, że inwestowanie w przepływ pracy w produkcji jest czynnikiem usprawniającym operacje i zapewniającym dostawcom usług poligraficznych lepszy dostęp do ich klientów. Automatyzacja przepływu pracy optymalizuje procesy, co może skutkować zmniejszeniem nakładu pracy i liczby szkoleń... a wszystko to przekłada się na zmniejszenie kosztów produkcji. A co z lean document production (LDP)? Co to jest? LDP można najprościej ująć słowami: obniżaj koszty i zwiększaj wydajność. Jednakże LDP to kompleksowa ocena kluczowych kwestii operacyjnych, w tym typów i wykorzystania sprzętu, liczby pracowników, godzin szczytu, czasów cyklu pracy i wielu innych, mająca na celu optymalizację procesów w środowisku produkcyjnym. Metodologia ta może przejawiać się w mapowaniu strumienia wartości lub zautomatyzowanej fabryce dokumentów, ale wymaga zainwestowania czasu (i być może pieniędzy) przez kierownictwo i personel operacyjny, aby właściwie ocenić swoje procesy. Przepływ pracy i LDP były gorącymi tematami dla wielu naszych odwiedzających klientów. Nawet jeśli wiele drukarni niechętnie opuszcza swoje zakłady na dzień lub dwa, inne uczestniczą w warsztatach, które mają na celu wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej, aby mogli lepiej służyć swoim klientom, patrząc na przepływ pracy i LDP. Jakie są Twoje przemyślenia na temat przepływu pracy w produkcji i odchudzonej produkcji dokumentów? Czy korzystaliście z tych rozwiązań, aby odróżnić się od konkurencji?